Začala sa generálna kapitula

V minulú sobotu sa v Sacro Convento v Assisi začala 202. riadna generálna kapitula rehole Menších bratov konventuálov – minoritov. Podľa vôle sv. Františka Assiského sa bratia raz za niekoľko rokov (v súčasnosti každých 6 rokov) schádzajú v období Turíc, aby ďakovali Bohu za prijaté dary a prosili o Ducha Svätého k rozoznávaniu Božej vôle do budúcna a vykonali voľbu nového generálneho vedenia.

Aj tohto roku, v dňoch od 18. mája do 17. júna, sa stretávajú predstavení všetkých provincií a kustódií, aby Reholi vytýčili cestu v snahe o vernosť v misii hlásania Evanjelia všetkým národom.

Okrem modlitby a rozjímania je kalendár Kapituly naplnený plenárnymi zasadnutiami, počas ktorých budú vypočuté správy zo života rehole za posledné šesťročné obdobie.

Na sobotu 25. mája je zaplánovaná voľba nového generálneho ministra. Potom budú zvolení aj jeho najbližší spolupracovníci.

V utorok 28. mája sa účastníci kapituly presťahujú do Collevalenza (neďaleko Assisi), kde bude kapitula pokračovať plánovaním budúceho šesťročia. Okrem toho, zaplánované je tiež schválenie dôležitých rehoľných dokumentov: generálnych štatútov, hlavného formačného dokumentu „Discepolato francescano“ a študijných smerníc „Ratio studiorum“.

Kapitula končí 17. júna audienciou u pápeža Františka v Ríme. Bude to príležitosť obnovenia poslušnosti Rehole voči Matke Cirkvi, tak ako si to vždy sv. František žiadal pre svojich bratov.

Na kapitule je zhromaždených 130 bratov z celého sveta. Aktuálne rehoľa pôsobí v 68 krajinách sveta. Bratia žijú v 680 komunitách.

Priebeh kapituly je možno sledovať na denne aktualizovanej stránke kapituly: capgenofmconv.org