Brat Tomáš - generálny asistent

Brat Tomáš Lesňák bol včera zvolený za nového asistenta generálneho ministra pre oblasť strednej a východnej Európy.

Brat Tomáš sa narodil 30. júna 1976 v Levoči. Teologické štúdiá absolvoval v Krakove a v Ríme. Večné rehoľné sľuby zložil v roku 1999, kňazskú vysviacku prijal 30. júna 2001. Od roku 2011 pôsobil ako kustód – vyšší rehoľný predstavený bratov minoritov na Slovensku.

Kapitulné zhromaždenie zvolilo aj nové vedením rehole tzv. definitórium – generálneho vikára, sekretára a ďalších šiestich asistentov generálneho ministra. Úlohou asistenta je zastupovanie generálneho ministra pri navštevovaní a vizitovaní bratov zverených provincií a kustódií. Môže ho taktiež zastupovať počas provinciálnych a kustodiálych kapitúl. Následne asistent informuje generálneho ministra a vedenie rehole o živote bratov v daných krajinách. Do federácie provincií strednej a východnej Európy v rámci minoritskej rehole patria: Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Bulharsko, Rusko, Uzbekistan a Slovensko.

Br. Martin Mária Kollár, OFMConv.