Duchovná obnova vo Švajčiarku

Duchovná obnova miniPosledný augustový víkend sa niekoľkí mladí Slováci bývajúci vo Švajčiarsku zúčastnili na duchovnej obnove v alpskom mestečku Flüeli Ranft.

Obnova bola ich bezprostrednou prípravou na sviatosť birmovania, ktorú budú sláviť v sobotu 7. septembra v opátstve Einsiedeln neďaleko Zurichu. Duchovnú obnovu viedol slovenský minorita, páter Jozef Sukeník. V prednáškach hovoril na témy: povolanie človeka, dejiny hriechu a vykúpenia, sviatostná prítomnosť Krista v živote človeka, Duch Svätý a sviatosť birmovania. Pri obnove nechýbal čas na eucharistickú adoráciu, osobné rozhovory a svätú spoveď. Vo voľnom čase bola možnosť navštíviť miesta spojené so životom sv. Mikuláša z Flüe, patróna Švajčiarska, ktorý žil a pôsobil v tejto dedinke. Vo Flüeli Ranft sa od roku 1962 nachádza aj minoritský kláštor. V súčasnosti v ňom pôsobia dvaja bratia.