Pozvánka na Spišský hrad

hrad miniV nedeľu 6. októbra budú minoriti sláviť sv. omšu na Spišskom hrade.

Svätá omša bude slávená v historickej kaplnke na Spišskom hrade o 11.00 hod. Nedeľnú liturgiu pripravia bratia minoriti z Kláštora nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Návštevníci hradu, ktorí sa chcú svätej omše zúčastniť, nemusia pri vstupe do areálu platiť vstupné.

Reholi minoritov bola duchovná starostlivosť o hradnú kaplnku zverená ešte v roku 1651 spišským županom, grófom Štefanom Csákym starším. Šľachtic im vtedy zveril aj vzácnu mariánsku kaplnku pri Kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku. Minoriti tam prebrali starostlivosť o farské spoločenstvo. Vďaka štedrej fundácii vznikol pri mariánskej kaplnke veľký konvent, ktorý sa stal dôležitým duchovným centrom Spiša. Jeden z bratov tohto konventu mal povinnosť raz týždenne prichádzať na Spišský hrad slúžiť sv. omšu za zosnulých a živých členov rodiny Csákyovcov. Stáročnú tradíciu prerušil požiar Spišského hradu a neskôr definitívna likvidácia reholí počas Akcie K v roku 1950. V poslednom období sa vďaka spolupráci rehole minoritov a Spišského múzea v Levoči podarilo obnoviť slávenie sv. omše na Spišskom hrade aspoň jedenkrát ročne.