Liturgia Božieho Slova v rodine

Božie Slovo má mať dôležité miesto v každej kresťanskej domácnosti. Svätý Otec František nás pozýva nanovo objaviť poklad Sv. Písma

v tomto roku Božieho Slova a v tomto čase epidémie koronavírusu máme k tomu asi aj viac príležitostí. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu vyzvala zároveň všetky rodiny k slávnostnému úkonu intronizácie Písma na sviatok Zvestovania Pána, ktorý máme v liturgickom kalendári 25. marca.

pismoMnohí sa pýtajú, ako by taká domáca liturgia mala prebiehať. Na tomto mieste si môžete stiahnúť jednoduchý návrh Liturgie Božieho Slova, ktorý vám môže byť užitočný pri slávení v rodine, zvlášť v tomto čase, keď sa neslúžia verejné sv. omše.

 

Postavme Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. V čase epidémie koronavírusu k tomu vyzýva Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Slávnostný úkon intronizácie písma pozýva urobiť všetky rodiny na sviatok Zvestovania Pána, ktorý máme v liturgickom kalendári 25. marca.

"Pozývame rodiny, aby na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, keď slávime vtelenie Božieho Slova, slávnostným úkonom postavili Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Následne na tomto mieste pravidelne čítali spoločne alebo individuálne Sväté písmo napríklad formou Lectio divina. V roku Božieho slova odporúčame každej rodine nanovo prijať a dať čestné miesto Svätému písmu, bohostánku Božej prítomnosti v slove a denne z neho čerpať múdrosť, Božie svetlo a lásku do vzájomných vzťahov, do všetkých i všedných situácii každodenného života" avizuje Rada KBS pre rodinu.

Obrad môže poslúžiť každej kresťanskej rodine ako vhodná inšpirácia, ako slávnostným úkonom postaviť Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Obrad obsahuje aj osobný záväzok každého člena rodiny modliť sa spoločne so Svätým písmom. Intronizovaná Biblia tak môže v rodine neustále pripomínať, že každý deň má vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho. Bude slúžiť ako miesto pravidelného čítania Svätého písma a modlitby.
Postavme Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. V čase epidémie koronavírusu k tomu vyzýva Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Slávnostný úkon intronizácie písma pozýva urobiť všetky rodiny na sviatok Zvestovania Pána, ktorý máme v liturgickom kalendári 25. marca.

"Pozývame rodiny, aby na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, keď slávime vtelenie Božieho Slova, slávnostným úkonom postavili Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Následne na tomto mieste pravidelne čítali spoločne alebo individuálne Sväté písmo napríklad formou Lectio divina. V roku Božieho slova odporúčame každej rodine nanovo prijať a dať čestné miesto Svätému písmu, bohostánku Božej prítomnosti v slove a denne z neho čerpať múdrosť, Božie svetlo a lásku do vzájomných vzťahov, do všetkých i všedných situácii každodenného života" avizuje Rada KBS pre rodinu.

Obrad môže poslúžiť každej kresťanskej rodine ako vhodná inšpirácia, ako slávnostným úkonom postaviť Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Obrad obsahuje aj osobný záväzok každého člena rodiny modliť sa spoločne so Svätým písmom. Intronizovaná Biblia tak môže v rodine neustále pripomínať, že každý deň má vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho. Bude slúžiť ako miesto pravidelného čítania Svätého písma a modlitby.
Postavme Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. V čase epidémie koronavírusu k tomu vyzýva Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Slávnostný úkon intronizácie písma pozýva urobiť všetky rodiny na sviatok Zvestovania Pána, ktorý máme v liturgickom kalendári 25. marca.

"Pozývame rodiny, aby na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, keď slávime vtelenie Božieho Slova, slávnostným úkonom postavili Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Následne na tomto mieste pravidelne čítali spoločne alebo individuálne Sväté písmo napríklad formou Lectio divina. V roku Božieho slova odporúčame každej rodine nanovo prijať a dať čestné miesto Svätému písmu, bohostánku Božej prítomnosti v slove a denne z neho čerpať múdrosť, Božie svetlo a lásku do vzájomných vzťahov, do všetkých i všedných situácii každodenného života" avizuje Rada KBS pre rodinu.

Obrad môže poslúžiť každej kresťanskej rodine ako vhodná inšpirácia, ako slávnostným úkonom postaviť Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Obrad obsahuje aj osobný záväzok každého člena rodiny modliť sa spoločne so Svätým písmom. Intronizovaná Biblia tak môže v rodine neustále pripomínať, že každý deň má vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho. Bude slúžiť ako miesto pravidelného čítania Svätého písma a modlitby.
Postavme Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. V čase epidémie koronavírusu k tomu vyzýva Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Slávnostný úkon intronizácie písma pozýva urobiť všetky rodiny na sviatok Zvestovania Pána, ktorý máme v liturgickom kalendári 25. marca.

"Pozývame rodiny, aby na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, keď slávime vtelenie Božieho Slova, slávnostným úkonom postavili Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Následne na tomto mieste pravidelne čítali spoločne alebo individuálne Sväté písmo napríklad formou Lectio divina. V roku Božieho slova odporúčame každej rodine nanovo prijať a dať čestné miesto Svätému písmu, bohostánku Božej prítomnosti v slove a denne z neho čerpať múdrosť, Božie svetlo a lásku do vzájomných vzťahov, do všetkých i všedných situácii každodenného života" avizuje Rada KBS pre rodinu.

Obrad môže poslúžiť každej kresťanskej rodine ako vhodná inšpirácia, ako slávnostným úkonom postaviť Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Obrad obsahuje aj osobný záväzok každého člena rodiny modliť sa spoločne so Svätým písmom. Intronizovaná Biblia tak môže v rodine neustále pripomínať, že každý deň má vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho. Bude slúžiť ako miesto pravidelného čítania Svätého písma a modlitby.
Postavme Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. V čase epidémie koronavírusu k tomu vyzýva Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Slávnostný úkon intronizácie písma pozýva urobiť všetky rodiny na sviatok Zvestovania Pána, ktorý máme v liturgickom kalendári 25. marca.

"Pozývame rodiny, aby na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, keď slávime vtelenie Božieho Slova, slávnostným úkonom postavili Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Následne na tomto mieste pravidelne čítali spoločne alebo individuálne Sväté písmo napríklad formou Lectio divina. V roku Božieho slova odporúčame každej rodine nanovo prijať a dať čestné miesto Svätému písmu, bohostánku Božej prítomnosti v slove a denne z neho čerpať múdrosť, Božie svetlo a lásku do vzájomných vzťahov, do všetkých i všedných situácii každodenného života" avizuje Rada KBS pre rodinu.

Obrad môže poslúžiť každej kresťanskej rodine ako vhodná inšpirácia, ako slávnostným úkonom postaviť Sväté písmo na dôležité miesto vo svojej domácnosti. Obrad obsahuje aj osobný záväzok každého člena rodiny modliť sa spoločne so Svätým písmom. Intronizovaná Biblia tak môže v rodine neustále pripomínať, že každý deň má vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho. Bude slúžiť ako miesto pravidelného čítania Svätého písma a modlitby.