Štyri noci (a päť dní) v Lisabone

Koncom júna sa v našom kláštore v Lisabone uskutočnilo prípravné stretnutie pred budúcoročnými svetovými dňami mládeže. Slovenskú kustódiu reprezentoval br. Tomáš M. Vlček.

LEVOČA: Prázdniny u minoritov

Pobyt v minoritskom kláštore v Levoči je už pre mnohých z nás neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin.

LDO spoločenstva Misia Máriina

Leto je pre spoločenstvo Misia Máriina tak trochu aj synonymom spoločnej letnej duchovnej obnovy (LDO).

Mládežnícka grilovačka v Karlovej Vsi

Od poslednej grilovačky pre mládež v našej farnosti ubehol už nejaký ten čas. Predtým išlo o tradíciu, v rámci ktorej sa mladí stretli na začiatku alebo na konci školského roka.

Opava: Životné jubileá P. Hyacinta

2. júla, na sviatok Navštívenia Panny Márie, si náš spolubrat z českej provincie P. Hyacint Skupień, rodák z Jablunkova, pripomenul 50. výročie kňazstva

Duchovná obnova učiteľov

V piatok 1. júla sa zamestnanci Spojenej školy sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi zúčastnili duchovnej obnovy.

Mladí z Misie Máriinej na duch. obnove

Počas predĺženého víkendu, 23.-26.6., sme sa my - mladí zo spoločenstva Misia Máriina, stretli v Diecéznom centre mládeže

Karloveský farský splav 2022

Posledný júnový víkend to s niektorými farníkmi – vrátane minoritského kustóda pátra Luciána – išlo dole vodou...

Brat Peter Pikulík v Ríme

Náš bohoslovec br. Peter Pikulík  sa od nedele 19. júna stal členom medzinárodnej komunity Seraphicum v Ríme.

Školský výlet do Poľska

Spojená škola sv. Františka v Bratislave spolu s bratmi minoritmi zorganizovala pre 9. ročník výlet do Poľska.

Mládežnícka grilovačka

Pri našom kláštore v Levoči sa už nejaký ten piatok stretáva mládežnícke spoločenstvo Eden, s ktorým sme sa rozhodli zorganizovať mládežnícku grilovačku.

Priateľská návšteva v Brehove a Rade

V sobotu 4. júna navštívil brat Tomáš spolu s troma sympatizantami našej rehole východ Slovenska.