800. výročie povolania sv. Antona

V článku na Vatican News sa dozviete, k čomu nás v liste povzbudzuje Svätý Otec František a ako budú toto výročie oslavovať v Taliansku.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

TrójcaŚwiętaMúdre je každý nový deň začínať vzývaním Všemohúceho Boha v troch osobách.

František píše minoritom k sviatku sv. Antona

sw anotniCtihodnému otcovi Carlosovi Albertovi Trovarellimu, generálnemu ministrovi Rádu Menších bratov konventuálov

Slávnosť zoslania Ducha Svätého

DuchJeden z katolíckych časopisov v Spojených štátoch opisuje zaujímavú udalosť, ktorá sa odohrala v čase II. svetovej vojny.

Kapucíni potrebujú Tvoju pomoc

Kapucínsky kostol v Dúbravici sa dostal do súťaže o grant na reštaurovanie fresiek. Prosíme, zahlasujte za kapucínov na stránkach súťaže do 31. mája 2020.

Zamyslenie ne 7. veľkonočnú nedeľu

modlitbaV Jánovom evanjeliu sa po poslednej večeri Pán Ježiš modlí modlitbu, z ktorej je cítiť bolesť, ale aj hlboký pokoj.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

wniebowstąpienie

Občas nám to niekto spočíta v novinách, občas si to spočítame sami: ako je nás kresťanov málo, aký máme malý význam v celej krajine

Hlas mučeníkov z Pariacoto (4)

V štvrtej časti privítame dvoch hostí: priora rytierskeho rádu a autora ďalšej (a najväčšej) knihy o mučeníkoch, ktorý nám prezradí aj niečo zo života brata Jána.

Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu

indeksDenne vyslovíme množstvo slov, ktorými vyjadríme myšlienky, pocity, túžby, označíme veci, predmety, ľudí.

300 rokov hlavnou patrónkou rádu

Brata Oreste Casaburo našiel neznámy článok svätého Maximiliána M. Kolbeho s názvom “Pred dvesto rokmi”.

Minorita arcibiskupom v Janove

119. nastupca sv. Frantiska

8. mája 2020 Svätá Stolica informovala, že Svätý otec František menoval bývalého generálneho predstaveného minoritov, P. Marco Tasca, arcibiskupom Janova v Taliansku.

Hlas mučeníkov z Pariacoto (3)

V tretej časti sa dozviete, aký je rozdiel medzi blahoslaveným a svätým a spoznáte prvú knihu venovanú mučeníkom z Pariacoto.