Novéna

Nazývame Ju Kráľovnou

Novéna

Nazývame Ju matkou

Novéna

Nepoškvrnená... vrchol dokonalosti stvorenia

Novéna

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Pozývame na novénu do Levoče

Prinášame program novény v Levoči, ktorý môžete denne sledovať prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Novéna

Do františkánskej tradície patrí slávnostné prežívanie Novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Generálna vizitácia našej kustódie

V dňoch od 16. do 23. novembra 2021 sa v slovenskej kustódii bratov minoritov uskutočnila generálna vizitácia.

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

Do nového cirkevného roku nás vovedie páter Lucián Bogucki z Bratislavy.

Formačný kurz v Poľsku

V dňoch 22.-26. novembra sa brat Tomáš M. Vlček zúčastnil na formačnom stretnutí v poľskom Nepokalanove-Lasku (blízko Varšavy).

V ohni každodennosti

V ohni každodennosti – možno takýto titul, by sme mohli dať tohtoročným duchovným obnovám pre mužov a pre ženy,

Starý kláštor minoritov v Levoči ožil

V piatok 19. novembra bol náš starý kláštor v Levoči slávnostne odovzdaný do užívania Spišskému múzeu.

Zamyslenie na Nedeľu Krista Kráľa

K zamysleniu nad sviatkom Krista Kráľa nás pozýva páter Jaroslav Mária Cár, vikár našej kustódie.