Albánsko

Albánsko: Sviatok Porciunkuly v novom kostole

jaru-kostolHoci práce na kostole v Jaru ešte stále prebiehajú, v jeho podzemnej kaplnke sa už každú nedeľu slúži svätá omša. Keďže predlohou pre tento kostol je práve Porciunkula pri Assisi a naším zámerom je zasvätiť tento kostol Panne Márii Kráľovnej anjelov, rozhodli sme sa tento sviatok prežiť práve tu.

Hoci práce na kostole v Jaru ešte stále prebiehajú, v jeho podzemnej kaplnke sa už každú nedeľu slúži svätá omša. Keďže predlohou pre tento kostol je práve Porciunkula pri Assisi a naším zámerom je zasvätiť tento kostol Panne Márii Kráľovnej anjelov, rozhodli sme sa tento sviatok prežiť práve tu - napriek tomu, že 2. augusta bola sobota.

Prišli sme asi polhodinu pred svätou omšou a pustili sme sa do príprav. Sestra Paola pripravila veci na svätú omšu, páter Irenej rozložil keyboard a pripravil dekoráciu a brat Tomáš pripravoval nástenku s informáciami o Porciunkule. Všetkých nás prekvapili miestni veriaci, ktorí priniesli veľké kytice kvetov zo svojich záhrad.

Na svätú omšu o 18:00 prišli aj veriaci z Fier a Shtyllas. Pozvanie prijali aj dve rehoľné sestry zo Slovenska, ktoré sa tu v Albánsku, v meste Vlorë, starajú o miestneho biskupa. Páter Jaroslav v kázni vysvetlil veriacim históriu tohto sviatku ako aj možnosť získania plnomocných odpustkov. Na záver svätej omše sme vyznali vieru a pomodlili sme sa na úmysly Svätého Otca. Po požehnaní sme sa stretli pred kostolom na krátkom agapé.

Text: brat Tomáš M.

Foto: sestra Julita

jaru-kostol-mapa