Albánsko

Albánsko: Svätý Maximilián

st. maxTento svätec je bratom minoritom v Albánsku veľmi blízky. Zdieľajú s ním misijnú horlivosť a úctu k Nepoškvrenej Panne Márii. Preto sme chceli prežiť tento deň trochu slávnostnejšie.

Tento svätec je bratom minoritom v Albánsku veľmi blízky. Zdieľajú s ním misijnú horlivosť a úctu k Nepoškvrenej Panne Márii. Práve na jeho sviatok, 14. augusta 2008, sa bratia nasťahovali do kláštora v meste Fier. Patrónom tohto kláštora sa stal svätý Maximilián a hneď vedľa kláštora sa nachádza kostol zasvätený Nepoškvrnehému počatiu Panny Márie. Preto sme chceli prežiť tento deň trochu slávnostnejšie.

Keďže svätý Maximilián je blízky aj miestnemu biskupovi, pozvali sme ho, aby tento sviatok prežil s nami. Pozvanie prijali aj traja Slováci, ktorí pôsobia na biskupskom úrade: dve rehoľné sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka – Noemi a Julita – a kňaz Marián, ktorý pricestoval len nedávno a učí sa jazyk, aby tu mohol pracovať ako misionár. Pestrú paletu hostí uzatvárajú dve talianske sestry – Grazia a Paola, ktoré majú kláštor hneď vedľa nás.

Oslavu sme začali svätou omšou o 18:00. Predsedal jej biskup a v kázni hovoril práve o svätom Maximiliánovi. Dokonca vysvetľoval nejakú súvislosť medzi svätým Maximiliánom a nami, bratmi minoritmi pôsobiacimi v Albánsku, ale jazyková bariéra mi nedovolila túto myšlienku pochopiť natoľko, aby som o nej vedel povedať viac.

Po svätej omši sme pred kostolom ľuďom rozdávali obrázky svätého Maximiliána a aj nejaké sladké potešenie. Potom sme sa odobrali do kláštora na spoločnú večeru s našimi hosťami.

Text: br. Tomáš M.

Foto: sestra Julita a sestra Noemi