Albánsko

Albánsko: Výročie posviacky nášho chrámu

Dňa 25. marca, keď Cirkev na celom svete slávi slávnosť Zvestovania Pána, naša farnosť vo Fieri si pripomína výročný deň posviacky chrámu.

Dňa 25. marca, keď Cirkev na celom svete slávi slávnosť Zvestovania Pána, naša farnosť vo Fieri si pripomína výročný deň posviacky chrámu.

 Kostol je zasvätený Nepoškvrnenej Panne Márii. Začal ho stavať v roku 1993 belgický kňaz Don Konrado, a v roku 1995 ho bývalý nuncius Mons. Ivan Dias, dnes Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, slávnostne konsekroval.

Aj keď tohtoročná spomienka na posviacku chrámu nie je žiadnym okrúhlym výročím, predsa je veľmi dôležitá a má svoj hlboký kresťanský zmysel pre komunitu veriacich. Pred slávnosťou sme dali vyhotoviť a nainštalovať na múry interiéru kostola dvanásť krížikov a dvanásť svietnikov, a v deň spomienky posviacky kostola sme po prvýkrát zasvietili aj na nich sviece. Nečakaný výpadok elektrického prúdu počas sv. omše im dal ešte viac vyniknúť.

Miestny biskup, Mons. Hil Kabashi OFM, ktorý predsedal slávnostnej liturgii, zdôraznil význam konsekrácie chrámu ako aj symboliku dvanástich zažatých sviec na stĺpoch chrámu, ktoré nám pripomínajú, že naša Cirkev je apoštolská, založená a „podopretá“ apoštolmi až dodnes. Veríme a dúfame, že naši veriaci si budú čoraz viac vážiť a uvedomovať si, že vchádzajúc do kostola, vchádzajú na posvätené miesto, kde prebýva sám Boh.

Prajeme všetkým priateľom a dobrodincom našej misie dobré prežitie posledných dní Veľkého Pôstu a dobrú prípravu na slávenie Veľkej Noci.

Text & Foto: fr. Jaro & fr. Marek