Juniorát

Kňazská vysviacka br. Patrika

IMG 20200621 WA0002Dňa 20. júna br. Patrik Bogdan Rygiel z českej provincie minoritov, po úspešnom ukončení teologického štúdia a 6 rokov kňazskej a rehoľnej formácie v Bratislave, prijal sviatosť kňazstva. Slávnosť sa uskutočnila v katedrále sv. Petra a Pavla v Brne. Slávnostnej sv. omši predsedal a vysviacku mu udelil miestny sídelný biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Spolu s br. Patrikom boli vysvätení aj 3 diakoni a 3 diecézni kňazi pre brnenskú diecézu. Aj keď kvôli koronavírusu bol počet veriacich a hostí značne obmedzený, nechýbali na slávnosti okrem najbližších príbuzných aj spolubratia z českých kláštorov, zo Slovenska a poľského Krakova. Po sv. omši nasledoval spoločný obed v reštaurácii Baroko, ktorá sa nachádza v pivniciach nášho minoritského kláštora.

Náš novokňaz už o týždeň - 28. júna - bude slúžiť svoju primičnú sv. omšu v rodnej obci Orlova (okr. Karviná). Prvé pôsobisko br. Patrika bude farnosť sv. Janů v Brně (Minoritská 1).

Odporúčame ho do Vašich modlitieb a vyprosujeme mu vytrvalosť i radosť z kňazskej služby!

P. Jaroslav