Juniorát

Juniorský výlet (1. deň)

Po úspešnom zvládnutí skúšok sme sa vybrali na niekoľkodňový výlet. Začali sme návštevou našich postulantov v poľskom Głogówku [Guogúvku].

Dorazili sme v nedeľu neskoro večer. Br. Patrik a br. Rafael na nás už čakali. Keďže sme sa už dlhšie nevideli, rozprávali sme sa ešte dlho do noci. Bolo o čom – tiež sme tu prežili rok postulátu a keďže väčšina z nás v Głogówku odvtedy nebola, spomínali sme na staré časy a vyzvedali sme, čo je nové.

Pondelok sme začali spoločnou svätou omšou. Počas raňajok sme pomaly začali spoznávať zvyšných bratov a pokračovali sme v tom celý deň. Dalo nám to zabrať, pretože okrem našich dvoch Slovákov je v postuláte jedenásť Poliakov a dvaja bratia z Uzbekistanu. Po raňajkách a káve s naším bývalým magistrom, otcom Bartošom, sme všetci nastúpili do áut a zamierili sme do Opola. Zaparkovali sme pred kláštorom františkánov a po krátkom váhaní sme vstúpili dnu. Bratia františkáni nás prijali veľmi milo – previedli nás po kostole i kláštore a na záver nás pohostili rôznymi dobrotami. Prehliadka Opola pokračovala návštevou rôznych kostolov a skončila dobrým obedom v pizerii.

Po návrate do Głogówka sme sa ešte prešli po starých známych miestach: Loreta, farský kostol, park... O 16:30 sme sa pomodlili vešpery, zjedli sme večeru a zamierili sme do Spišského Štvrtku.

Pokračovanie...

ps: Kliknite sem a prečítajte si, ako vnímali našu návštevu bratia postulanti...

text: br. Tomáš M.

foto: bratia postulanti a juniori