Juniorát

Púť do Talianska (5. deň)

Posledný deň našej púte bol pred nami, a tak sme sa rozlúčili s pátrom Michalom, ktorý nás prijal na pár dní. Niektorí spolubratia boli takí horliví, že si aj privstali skoro ráno, aby si ešte na chvíľu mohli užiť more.

5.deň – 24.6.2016

No čas sa krátil. Pobalili sme sa, nasadli do našej Caravely a išli do Osimo, ktoré je známe tým, že tu je pochovaný sv. Jozef Kupertínsky, známy aj ako lietajúci rehoľník. Mali sme príležitosť vidieť jeho celu i habity. Po svätej omši a prehliadke celého areálu sme sa vydali na cestu späť. Popoludní sme urobili krátku prestávku v Rocca Mare, kde sme oslávili narodeniny pátra Martina. Zamestnanec reštaurácie mu ako darček zaspieval Ave Maria. Veľká radosť a dobrá nálada sa pričinila k tomu, že sme v Rocca Mare ešte pobudli niekoľko hodín, nakoľko túžba po osviežení v Jadranskom mori bola očividná. Po odchode z toho prímorského mesta nás čakalo ešte 12 hodín cesty do Bratislavy, do ktorej sme pricestovali v sobotu o šiestej ráno.

Misericordes sicut Pater – motto Jubilejného svätého roku milosrdenstva nás priviedlo k záveru, že aj napriek horúčave, roztrhnutému habitu či nie vždy plánovaným situáciám sme všetci bohato prežili túto púť v duchu Božieho milosrdenstva, ktoré je také veľké pre každého človeka.

Text: Patrik Páterek, foto: bratia