Juniorát

Jihlava: Kňazská vysviacka

Brat Vladimír Hubálovský prijal 3. júna 2017 v kostole Maky Božej v Jihlave kňazskú vysviacku. 

 Svätiteľom bol otec biskup Vojtech Cikrle, ktorý je od roku 1990 brnenským sídelným biskupom. Brat Vladimír absolvoval filozoficko-teologické štúdiá v Bratislave. Šesť rokov žil v karloveskom formačnom dome, kde sa zapájal aj do života tunajšej farnosti – angažoval sa najmä v mládežníckom zbore. Preto na vysviacke nemohli chýbať tak farníci, ako ani bratia z bratislavského kláštora.

Po slávnosti bol pripravený obed v jedálni i v záhrade kláštora, ktorý patrí medzi najstaršie v reholi (prvá písomná zmienka o ňom je z r. 1257). Krásne počasie dotvorilo krásnu atmosféru tejto o to významnejšej udalosti, že naposledy sa bratia z Českej provincie tešili z daru novokňaza pred 9 rokmi.

Text: br. Martin; Foto: br. Bohdan