Juniorát

BA-KV: diakonát a kňazstvo

Brat Tomáš Mária Vlček prijal diakonskú a karloveský farník Matej Balázsi kňazskú vysviacku.

Svätenia im udelil o. arcibiskup Stanislav Zvolenský v katedrále sv. Martina 10. júna 2017. Spolu s nimi  prijali sviatosť kňazstva ďalší traja diakoni bratislavskej arcidiecézy Andrej Bošnák, Tomáš Jendruch a Štefan Smetana. Na slávnosti bol prítomný aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ako aj predstavitelia diecézneho seminára, početní kňazi, rehoľníci a veriaci, ktorí zaplnili katedrálu do posledného miesta.

Brat Tomáš vstúpil o rehole minoritov v roku 2010. Od r. 2012 absolvuje počiatočnú rehoľnú formáciu v junioráte v Karlovej Vsi, v rámci ktorej študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. 10. decembra 2016 zložil večné rehoľné sľuby. Od svojich šiestich rokov žil so svojou rodinou v Bratislave a tak skutočnosť, že prijal diakonskú vysviacku spolu s bratislavskými kandidátmi na kňazstvo poukazuje na prepojenosť diecézneho a rehoľného života. To zdôraznila aj akoby zhoda okolností, že počas tej istej sv. omše prijal kňazskú vysviacku náš farník Matej Balázsi, ktorý roky u nás v kostole sv. Františka miništroval a zúčastňoval sa aj rôznych miništrantských aktivít.

Watch video!

 

Text: br. Martin; Foto: Peter Zimen (TKKBS)