Juniorát

Bruntál: Primície br. Vladimíra

Brat Vladimír Hubálovský 11. júna slúžil primičnú sv. omšu v rodnej farnosti Bruntál na severe Čiech.

Z Bratislavy sme vyrazili o pol siedmej ráno. Okrem bratov juniorov z českej provincie sa na primície vybral aj páter Samuel z Brehova, novovysvätený diakon br. Tomáš M., Vláďov rehoľný "rovesník" br. Ján, Vláďov dlhoročný spolubrat páter Adam (ktorý momentálne pôsobí v Nemecku) a miništrant Jakub. Do cieľa sme dorazili s hodinovým predstihom, čo je na minoritov veľmi slušný výkon. Získaný čas sme využili na menšiu prechádzku mestom.

Primičná slávnosť začala rodičovským požehnaním na fare. Potom sme v sprievode zamierili do kostola, ktorý bol plný ľudí. Primičným kazateľom bol provinciál českých minoritov, otec Stanislav Gryń. Novokňaz, otec Vladimír, zvládol svätú omšu na jednotku. Po svätej omši udelil novokňazské požehnanie najskôr rodičom a príbuzným, potom kňazom a rehoľníkom a nakoniec všetkým prítomným. Po požehnaní sa oslava presunula pred kostol, kde sa rozdávali primičné obrázky a drobné občerstvenie. Potom sa pozvaní hostia odobrali do blízkej reštaurácie na slávnostný obed.

Na spiatočnej ceste sme ešte navštívili našich spolubratov v Brne a spoznali sme jedného z ich štyroch nových kandidátov do rehole, ktorý je - mimochodom - Slovák... Sprevádzajme ich v našich modlitbách, aby správne rozoznali svoje povolanie a - ak je to Božia vôľa - dokázali odovzdať svoj život Bohu ako brat Vladimír!

Text: br. Tomáš M., Foto: br. Bohdan