Juniorát

Juniori v Žakovciach

Po všetkých skúškach v škole a všetkých slávnostiach v reholi a vo farnosti sme sa vybrali za otcom Mariánom Kuffom do Žakoviec, kde sme strávili takmer štyri dni.

Z Bratislavy sme vyrazili v nedeľu, 25. júna, napoludnie. Najskôr sme však zamierili do Blatnice pod Svatým Antonínkem (ČR), kde sa pod záštitou českých minoritov konala púť Rytierstva Nepoškvrnenej. My sme tam prišli trochu pomôcť. Púť vyvrcholila svätou omšou, po ktorej sme sa rozlúčili a zamierili do Žakoviec (SK), kde nás už čakal páter Martin.

Každý deň sme vstávali niečo po šiestej. Po rannej hygiene sme sa naraňajkovali a zamierili sme do kaplnky, kde sa o 7:15 začína oficiálny denný program. Začali sme modlitbou radostného ruženca, pokračovali sme svätou omšou (na ktorej striedavo kázal páter Martin a diakon br. Tomáš M.), a končili sme korunkou k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou Anjel Pána. Počas polhodinovej pauzy sme ešte doplnili ranné chvály a rýchlo sme sa išli prezliecť do pracovného oblečenia, aby sme stihli deľbu práce.

V pondelok trvala deľba práce dosť dlho, takže na miesto určenia sme sa dostali až tesne predpoludním. Bola to vodná nádrž vo vojenských lesoch, ktorú otec Marián prerobil na rybník. Pri ňom buduje malé hospodárstvo s domácimi zvieratami. Všetkých nás veľmi potešilo, že otec Marián po obhliadke terénu usúdil, že je čas zjesť obed, ktorý sme si priviezli so sebou. Potom sme sa konečne pustili do práce. Hlavnou prácou bolo betónovanie chodníka a niekoľkých múrikov - kým sa nám neminul cement. Vtedy sa práca zastavila a všetci sa presunuli k rybníku...

Na druhý deň sme pokračovali. Odo dnes nám začali pravidelne posielať nový cement, preto sme začali dúfať, že dnes sa minie piesok - až kým neprišlo nákladné auto plné piesku. A potom ešte raz. Chtiac-nechtiac sme celý deň strávili opäť betónovaním. V tento deň sme však mali návštevu. Prišiel brat Bogdan a pani Jitka z redakcie českého časopisu Immaculata, aby urobili rozhovor s otcom Mariánom Kuffom.

Na tretí deň prišla malá zmena. Brat Jozef a brat Patrik zostali pracovať v Žakovciach a my ostatní, ktorí sme išli pracovať k rybníku, sme pred betónovaním stĺpikov museli najprv vykopať jamy, do ktorých ich vsadíme... :) Po návrate do Žakoviec sme si ešte prehliadli areál. To, čo sme videli a počuli, na nás zanechalo hlboký dojem.

Na štvrtý deň pripadol príkázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, preto sa v Žakovciach nepracovalo. Kupodivu, akurát dnes bolo škaredé počasie, dokonca pršalo. Naše plány to nijako neprekazilo, pretože poobede sme sa rozlúčili a zamierili do Česka, presnejšie na Cvilín pri Krnove, kde sa od 30. júna do 4. júla konalo Františkánske setkání mládeže. Ale to je už iný príbeh....

Text: br. Tomáš M.; Foto: br. Bohdan