Juniorát

Obnova rehoľných sľubov

V nedeľu 18. septembra 2017 obnovil br. Peter M. Kozma dočasné rehoľné sľuby. Opäť sa zaviazal žiť po dobu jedného roku v chudobe, čistote a poslušnosti.

Naše rehoľné predpisy vyžadujú, aby každý brat po skončení noviciátu žil v rehoľnej komunite s dočasnými rehoľnými sľubmi aspoň po dobu troch rokov. Po každom skončenom roku sa sľuby obnovia, alebo môže mladý muž naše spoločenstvo slobodne opustiť. Toto obdobie je zväčša čas štúdia a prípravy na kňazské povolanie. Završuje sa zložením slávnostných doživotných sľubov, po ktorých sa brat natrvalo stáva členom našej rehole.

Naši českí spolubratia Josef, Petr a Patrik obnovili svoje sľuby už 29. augusta počas duchovnej obnovy v brnenskom kláštore.

 

text: br. Tomáš M., P. Jozef
foto: P. Jozef, brnenskí minoriti