Juniorát

Otvorenie akademického roku

Akademický rok sme začali 2. októbra rannou svätou omšou v našej kláštornej kaplnke. Po raňajkách sme pomaly zamierili do školy...

...na Kostolnú ulicu číslo 2 v Bratislave, kde sa nachádza naša Teologická fakulta.
(kliknutím spustíte virtuálnu prehliadku)

Pozvanie na úvodnú prednášku prijal prof. Miroslav Konštanc Adam OP, sudca Rímskej roty. Zameral sa na aktuálnu tému s názvom "Reforma procesov manželskej nulity: Aktuálny stav a náčrt možného vývoja". Keďže záujem bol väčší než naša aula, časť poslucháčov sledovala prednášku na televízore vo vedľajšom átriu. Profesorova reč bola nielen zaujímavá, ale aj zrozumiteľná, takže po prednáške sa rozprúdila živá diskusia.

V akademickom roku 2017/18 sa v minoritskom junioráte na svoje rehoľné povolanie pripravuje šesť bratov (traja sú zo slovenskej kustódie a traja z českej provincie):

  • 6. ročník: br. Josef M. Vrána (CZ) a br. Tomáš M. Vlček (SK)
  • 5. ročník: br. Petr Macháček (CZ)
  • 4. ročník: br. Patrik Rygiel (CZ)
  • 3. ročník: br. Peter M. Kozma (SK)
  • br. Rafael M. Chovančák (SK) sa pripravuje na maturitu.

text a foto: br. Tomáš M.