Juniorát

Věčné sliby brata Petra Macháčka

S radosťou vám oznamujeme, že dňa 9. decembra 2017 v Kostele Matky Boží v Jihlave zložil brat Petr Macháček večné rehoľné sľuby.

Tento významný moment v Petrovom živote sa udial počas svätej omše o 11:00, ktorej predsedal páter Stanislav Gryń, provinciál minoritov v Čechách. Okrem bratov z Česka sa na slávnosti zúčastnili aj Petrovi spolubratia z Bratislavy a Krakova, sestry minoritky – a samozrejme, že nechýbali ani Petrovi rodičia, súrodenci, priatelia a známi.

Po svätej omši sme zasadli k spoločnému obedu, počas ktorého sme sa mohli porozprávať nielen s bratom Petrom, ale aj so starými známymi, s ktorými sa stretávame práve pri takýchto príležitostiach.

Bratovi Petrovi prajeme, aby verne plnil všetko, čo sľúbil a nachádzal v tom radosť. Pamätajme na neho v našich modlitbách!

Text: br. Tomáš M. Vlček
Foto: br. Peter M. Kozma