Bratislava

Rodinný splav v Karlovej Vsi

Od piatku 28. júna do nedele 30. júna 2019 sa konal ďalší ročník spoločného splavovania Malého Dunaja, na ktorý sa vybrali mladí ľudia, rodiny, deti i pár seniorov z Karlovej Vsi v Bratislave.

Vyrazili sme o 16:30 z námestia sv. Františka z Karlovej Vsi spoločne autobusom, pričom nás sprevádzalo krásne slnečné počasie. V piatok večer sme sa ubytovali v kempe U pani Bánovej v Potônských Lúkach. Po večeri z vlastných zásob sme sa zhromaždili na sv. omši, nakoľko nás už tradične sprevádzali bratia minoriti z farnosti sv. Michala z Karlovej Vsi. Na začiatku sme sa predstavili a privítali nováčikov. Večer sa konal tradičný táborák, opekanie a športové hry, pričom sme sa pozoznamovali a odovzdali si základné pokyny splavovania, a opísali zásady správania na vode a vo vodáckom spoločenstve.

Sobotu sme začali spoločnou sv. omšou pod ranným rozžiareným nebom. Po nej nasledovali raňajky z vlastných zásob, zbalenie a rozdelenie do lodí. K dispozícii boli 1 a 2- miestne kajaky a obľúbené 8 miestne rafty. Výdatná obedná zastávka bola pri Vodnom mlyne v Tomášikove, krátko po prenesení lodí cez hrádzu. Do cieľa prvého dňa – do kempu Alba Regia v Jahodnej sme dorazili pred šiestou. Tam nás už čakal výborný kotlíkový guláš, ktorý pripravoval brat Rafael s pani Ľubicou. Niektorí sa pre únavu odobrali na odpočinok skôr, iní pri táboráku alebo len tak v skupinkách strávili večerný čas v rozhovoroch a spoločenstve s inými.

Nedeľu sme otvorili opäť účasťou na svätej omši pod holým nebom. Krásne počasie nás povzbudzovalo vyraziť na vodu a tešiť sa zo spoločenstva uprostred Božej prírody. Splavili sme trasu z Jahodnej až po Topoľníky, kde nás už čakal objednaný autobus, ktorý nás unavených po celom dni mal previezť späť do Bratislavy. Všetko prebehlo podľa plánu, až sa to zdá neuveriteľné.

Vďaka všetkým za úžasnú spolupatričnosť a zvlášť tým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizácie, či pohotovo slúžili iným.

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za finančný príspevok, vďaka ktorému sme opäť i tento rok mohli zorganizovať toto krásne športové podujatie a ktorý sme použili na pokrytie významnej časti výdavkov, akým bola preprava osôb autobusom a prenájom lodí.