Bratislava

Bratislava: Večné sľuby brata Petra

 MG 1279Sobota 27. júna 2020 sa navždy stane jedným z najdôležitejších dní v živote brata Petra Kozmu.

V tento deň v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi zložil do rúk provinciálneho kustóda svoje doživotné rehoľné sľuby. Svedkami tejto udalosti boli generálny definítor bratov minoritov P. Tomáš Lesňák, ktorý pred siedmimi rokmi prijal Petra do rehole, s našou bratislavskou komunitou spriatelený sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku o. Andrij Yevchuk, početní bratia zo Slovenska a Česka, rodina brata Petra a karloveskí veriaci.

Počas homílie sa P. Lucián M. Bogucki obrátil na sľubujúceho brata s výzvou: „Peter,  sv. František ťa pritiahol ku Kristovi a očakáva, že Tvoj život bude radikálnym realizovaním evanjeliových ideálov. Ako rehoľník máš pred sebou krásnu, ale i namáhavú cestu. František, Cirkev a aj svet od teba očakáva, že budeš svedkom Krista, že svojim životom budeš dávať príklad ako budovať dom na istých základoch.“

Po príhovore provinciálneho kustóda nasledoval samotný obrad skladania večných sľubov. Brat Peter prečítal vlastnoručne napísaný text sľubov a následne ho na oltári podpísal. V závere obradu večných sľubov každý z prítomných bratov odovzdal Petrovi bozk pokoja. Týmto gestom  ho bratia prijali na trvalo medzi seba.  

Po sv. omši priatelia a účastníci slávnosti ešte dlho gratulovali bratovi Petrovi k jeho rozhodnutiu a občerstvovali sa výbornými koláčmi, ktoré pripravili miestne gazdinky.

Bratovi Petrovi pri tejto výnimočnej udalosti chceme popriať slovami jeho vyššieho predstaveného, pátra Luciána: „Buduj na skale. Dávaj  svojím bratom príklad ako budovať na skale. „

Text: lmb; foto: Miroslav Šimko