Bratislava

Bratislava: Diakonská vysviacka brata Petra

 MG 2370V sobotu 29. augusta v Bratislave – Karlovej Vsi v Kostole sv. Františka z Assisi, minorita br. Peter Mária Kozma prijal vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa, diakonskú vysviacku.

Brata Petra v tomto dôležitom okamihu sprevádzali početní spolubratia zo Slovenska a Českej republiky, najbližšia rodina a karloveskí veriaci.

V homílií otec biskup vychádzajúc z prečítaného evanjelia poukázal na štvorakú úlohu diakona: chodiť, učiť, hlásať a uzdravovať. Povzbudil brata Petra, aby silu a vzor k tejto službe hľadal u Panny Márie, ktorej meno, ako je to v minoritskej tradícii, používa ako svoje vlastné.

Pôvodne sa malo diakonské svätenie br. Petra uskutočniť v apríli tohto roku, ale kvôli epidemiologickým obmedzeniam bolo posunuté na neskorší termín.

Text: lmb; foto: Miroslav Šimko