Bratislava

Bratislava: Karloveské hody

IMG 20200927 124252V nedeľu 28. septembra 2020 sme v Kostole sv. Michala archanjela slávili hody. Aj keď počasie posledných dní sľubovalo skôr atmosféru ako z apokalyptického boja medzi anjelským vojskom, pod vedením archanjela Michala, proti pekelným mocnostiam, mohli sme sa radovať z nádherného slnečného dňa s teplotou, v ktorej sa aj cez rúška dalo príjemne dýchať.

Svätej omši predsedal páter Vladimír Peklanský SAC, kaplán z farnosti Dlhé diely. V homílii sa podelil so životnými situáciami, v ktorých prítomnosť neviditeľných ochrancov pocítil veľmi konkrétne. Pripomenul nám tiež, že je dobré skamarátiť sa s anjelmi. Sú totiž našimi pomocníkmi pri vypĺňaní misie, ktorou nás Pán Boh poveril. Vždy sú nablízku, a preto sa nikdy nemusíme báť samoty.

Sprievodné prejavy hodovania v tomto roku ustúpili do úzadia. Na fotkách by ste tradičný mega strapec hrozna hľadali márne. Veríme však, že spoločnou modlitbou sme si nášho patróna náležite uctili a pripomenuli sme si, že aj v ťažkej súčasnej situácii sa máme na koho obrátiť.

text a foto: br. Peter Pikulík OFM Conv.