Bratislava

Nový poriadok bohoslužieb v Karlovej Vsi

Kostol sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi

Od 1. októbra 2020 platí nový poriadok bohoslužieb v Bratislave - Karlovej Vsi.

Kostol sv. Františka

  • v týždni: 16:00 (pre seniorov); 18:00;
  • v sobotu: 7:00; 16:00 a 18:00 s platnosťou na nedeľu
  • v nedeľu: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:00 (pre seniorov); 18:00;

Kostol sv. Michala Archanjela

  • v týždni: 6:45
  • v nedeľu: 10:00; 19:00

Bohoslužby sa konajú za prísnych hygienických a organizačných pravidiel:

- V kostoloch na sv. omši môže byť maximálne 50 osôb.

- Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky.

- Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní používať ochranné rúška.

- Znak pokoja nahrádzame úkonom hlavy.

- Nesmú sa používať spoločné modlitebne knižky.

- Sväté prijímanie sa na základe dovolenia KBS rozdáva do rúk.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny kňazov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom.

V Bratislave Karlovej Vsi, 1. októbra 2020

 

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.

správca farnosti