Bratislava

Bratislava: Sviatok sv. Františka z Assisi

 DSC5705Tohtoročné bratislavské oslavy sviatku sv. Františka sa konali v tieni Covidu-19 , to znamená za účasti menšieho počtu veriacich a bez dodatočnej vonkajšej splendidy.

V sobotu, v predvečer Františkovej slávnosti, bratislavská komunita pod vedením brata kustóda Luciána celebrovala v kostole „Transitus“ – Pamiatku smrti svätého otca Františka. Bratia a zopár veriacich sa ponorilo do udalostí, ktoré sa odohrali v Assisi v noci z 3. na 4. októbra roku 1224, kedy sa František lúčil s pozemským životom a kráčal v ústrety sestre smrti.

Nedeľa 4. októbra 2020 bola vo všetkých františkánskych chrámoch venovaná Chudáčikovi z Assisi a Karlova Ves nebola výnimkou. Kvôli pandémii dopoludňajšie sv. omše boli slúžené každú hodinu. Večernej sv. omši o 18.00 hod. predsedal prior dominikánov z Dunajskej Lužnej P. Bruno Branislav Donoval. Slávnostnej sv. omši sa zúčastnil sekretár apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Andriy Yevchuk.

Páter Bruno vo svojej kázni okrem iného povedal: „Dnešný sviatok, slávnosť sv. Františka , poukazuje na jeho zápal pre evanjelium. Pred pár dňami sme ukončili Rok Božieho slova. Možno viacerí z vás ste sa chytali Božieho slova, chceli ste ho čítať, snažili ste sa, aby sa slovo prejavilo aj vo vašom živote. Keď raz sv. František čítal Božie slovo v rozpadnutom kostolíku San Damiano, ako to je znázornené v jednom talianskom filmovom prevedení zo šesťdesiatych rokov,  zrazu sa k nemu priblížil malomocný človek. Režisérka stvárnila ten vnútorný zápas, ktorý František prežíval, konfrontovaný s tým, čo čítal v evanjeliu, a s tým čo sa deje. A odpoveďou na to bolo to, že František zavrel knihu, vstal a toho malomocného, ktorého by si skôr nevšimol, objal. Objatie je veľmi silné gesto, ktoré hovorí o vnútornom nastavení človeka (...). Sv. František v malomocnom zbadal Krista. A to je to, čo nás môže inšpirovať. Nielen tým, že budeme objímať cudzích ľudí. To by mohlo vyznieť zvláštne a lacno, ale tým, že v pohľade na toho druhého človeka v ňom a skrze neho sa môžeme stretnúť a vidieť živého Boha.“

Text: P. Lucián, foto: br. Peter Pikulík