Bratislava

Adventné roráty aj v Karlovej Vsi

Každý utorok ráno o 6:00 v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi.