Bratislava

Vianočné bohoslužby v Karlovej Vsi

Poriadok bohoslužieb v Bratislave – Karlovej Vsi v dňoch 20. – 27. december 2020.

20. december - 4. adventná nedeľa

Kostol sv. Michala 10:00, 19:00 hod.

Kostol sv. Františka 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 18:00 hod.

21. – 23. december

Kostol sv. Michala 6:45 hod.

Kostol sv. Františka 16:00, 18:00 hod.

24. december – (štedrý deň)

Kostol sv. Michala 6:45, 22:00 hod. (polnočná)

Kostol sv. Františka 22:00, 24:00 hod. (polnočné)

25. december – Narodenie Pána

Kostol sv. Michala 10:00, 19:00 hod.

Kostol sv. Františka 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 18:00 hod.

26. december – Sv. Štefana, prvého mučeníka

Kostol sv. Michala 10:00 hod.

Kostol sv. Františka 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 18:00 hod.

27. december - Nedeľa Svätej Rodiny

Kostol sv. Michala 10:00, 19:00 hod.

Kostol sv. Františka 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 18:00 hod.

20. december - 4. adventná nedeľa

Kostol sv. Michala 1000, 1900hod.

Kostol sv. Františka 700, 800, 900, 1000, 1100 , 1200 , 1600 ,1800hod.

 

21. – 23. december

Kostol sv. Michala 645hod.

Kostol sv. Františka 1600, 1800hod.

 

24. december – (štedrý deň)

Kostol sv. Michala 645, 2200 hod. (Polnočná)

Kostol sv. Františka 2200, 2400 hod. (Polnočné)

 

25. december – Narodenie Pána

Kostol sv. Michala 1000, 1900 hod.

Kostol sv. Františka 700, 800, 900, 1000, 1100 , 1200, 1600, 1800hod.

 

26. december – Sv. Štefana, prvého mučeníka

Kostol sv. Michala 1000 hod.

Kostol sv. Františka 700, 830, 1000, 1130 1800 hod.

 

27. december - Nedeľa Svätej Rodiny

Kostol sv. Michala 1000, 1900hod.

Kostol sv. Františka 700, 800, 900, 1000, 1100 , 1200 , 1600 ,1800hod.