Bratislava

Advent v karloveskej farnosti

 DSC5973

Tohtoročné adventné obdobie, napriek obmedzeniam zapríčinenými koronakrízou, bolo požehnaným časom pre naše farské spoločenstvo v Bratislave – Karlovej Vsi.

Prvou adventnou nedeľou sme začali novénu pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V karloveskej farnosti má ona vždy slávnostný charakter. Tohto roku sme nepozývali žiadnych kazateľov. Rozjímaní na tému siedmich bolestí Panny Márie sa ujali bratia z našej bratislavskej komunity.

Na prvú adventnú nedeľu sme tradične požehnávali adventné vence a sviece. Bohužiaľ, nemohli sme z pochopiteľných dôvodov zorganizovať pre deti spoločné vitie zelených kruhov, ale napriek tomu mnohí priniesli na posvätenie do kostola tento adventný symbol.

Tento rok spomienka na sv. Mikuláša pripadala na druhú adventnú nedeľu. Tak ako po iné roky ani teraz svätý biskup neobišiel naše karloveské deti a navštívil ich na záver detskej svätej omše. Pri tejto príležitosti jeden z rodičov skonštatoval : „Tak skvelého Mikuláša sme tu ešte nemali“.

Novinkou tohtoročného Adventu boli rorátne sv. omše, ktoré boli slúžené každý utorok o 6.00 hod. v Kostole sv. Františka. Kostol ožiarený svetlom sviec, hudobný sprievod farského zboru a dobre pripravené kázne pomáhali naším veriacim prežiť tajomstvo a význam tejto rannej liturgie.

Počas Adventu, o čom takmer nikto nevedel, prebiehala realizácia projektu: „A zrodila sa nová hviezda“. Zopár nadšencov vo dvore jednej z našich rodín v Lamači skladalo novú hviezdu, ktorá zažiari na Štedrý deň na našom farskom kostole. V piatok 18. decembra v neskorších večerných hodinách sme na rukách túto hviezdu pretransportovali z Lamača do Karlovej Vsi.

Poslednou adventnou karloveskou aktivitou bola príprava nášho kostola na vianočné sviatky. Obetaví brigádnici pracovali pri stavaní stromčekov a jasličiek v poslednú adventnú sobotu v Kostole sv. Františka a v pondelok v Kostole sv. Michala.

Teraz zostáva už len s nádejou vkročiť do slávenia vianočných tajomstiev.

Text: P. Lucián, foto: br. Peter Pikulik