Bratislava

Čaro Vianoc v karloveskej farnosti

B10

V silvestrovskú noc boli v celej republike pre pandemické obmedzenia pozatvárane kostoly, ktoré na vianočné sviatky veriaci usilovne a nákladne vyzdobili.

Toto rozhodnutie vládnych činiteľov postihlo aj kostoly vo farnosti Bratislava – Karlova Ves.

Týchto zopár fotografii z kostola sv. Michala archanjela, z vnútra a nádvoria kostola sv. Františka z Assisi a z kláštornej kaplnky nám ukazuje čaro Božieho narodenia, ktoré by za normálnych podmienok v tomto vianočnom období naďalej potešovalo naše oči a srdcia.

Pri vianočnej výzdobe karloveských kostolov pracovala skupina mužov, ktorí ako odmenu, okrem dobrého pocitu splnenia „farskej povinnosti“, si odniesli spomienku na chutné poľské jedlo bigos, majstrovsky pripravené pátrom Adamom Baranom.

Betlehem v kostole sv. Františka a v jeho nádvorí a tiež v kláštornej kaplnke je dielom našej výtvarníčky Kamily Jakubéczyovej. Je vyrobený zo zberného papiera, a ako hovorí samotná výtvarníčka, mál byť len provizórnou záležitosťou. Táto záležitosť trvá už vďaka Bohu pomalý dvadsať rokov. Vianočná výzdoba v kostole sv. Františka je dielom floristky Kamily Bella Hubačovej.

Text a foto: P. Lucián