Bratislava

Stará Lesná: Detský letný tábor

V dňoch 11-18.júla sa uskutočnil detský letný tábor. Skupina mladých animátorov z Karlovej Vsi sme sa vybrali pod vedením P. Samuela Hurajta aj s deťmi našej farnosti do Vysokých Tatier.

V dňoch 11-18.júla sa uskutočnil detský letný tábor. Skupina mladých animátorov z Karlovej Vsi sme sa vybrali pod vedením P. Samuela Hurajta aj s deťmi našej farnosti do Vysokých Tatier.

Hlavnou témou celého tábora bol liturgický rok. Takto deti mohli za jeden týždeň prežiť rôzne sviatky a zároveň hlbšie spoznať ich skutočný význam. Najväčší úspech malo asi posedenie pri štedrovečernom stole a Vianočný stromček, ktorý ukrýval darčeky...táborové tričká. Prekrásne prostredie a bohatý program v nás zanechal nezabudnuteľné spomienky.

Text: Katarína Gajdošová