Bratislava

Začiatok Roku sv. Jozefa v Karlovej Vsi

RJ03V piatok 19. marca sviatkom sv. Jozefa naša farnosť sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi začala „oficiálne“ Rok sv. Jozefa a  Rok rodiny „Amoris laetitia“.

Tejto slávnosti sa zúčastnil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý vo farskom kostole predsedal sv. omši. Otec arcibiskup počas homílie poukázal na sv. Jozefa ako na toho, „ktorý uveril slovám, ktoré mu Boh poslal. Uznal, že tie slová, ten duchovný podnet, ktorý dostal do svojho vnútra, je pravdivý a preto nasledoval ten hlas, uveril mu a Máriu prijal. Svätý Jozef stojí pred nami ako človek, ako muž, ktorý vo viere prijíma Božiu vôľu. Otázka prijatia Božej vôle vo viere je otázkou, ktorá sa dotýka života každého z nás“.

Na záver svätej omše otec arcibiskup osobitnej ochrane sv. Jozefa zasvätil karloveských veriacich a zvlášť tamojšie rodiny.

V tomto mimoriadnom roku sv. Jozefa a sv. rodiny sa v Kostole sv. Františka v Bratislave Karlovej - Vsi každý devätnásty deň v mesiaci bude konať slávnostná votívna svätá omša o svätom Jozefovi za požehnanie a posvätenie rodín. 

Text: P. Lucián; foto: br. Peter