Bratislava

Stretnutie bratov vo formácii

IMG 20210327 145227V sobotu 27. 3. popoludní sa udialo čosi výnimočné. Na žiadosť generálneho ministra nášho rádu – Carlosa A. Trovarelliho sa totiž prostredníctvom online konferencie stretli bratia z formačných domov z celého sveta. Niet sa čomu čudovať, že počiatočné minúty boli poznačené euforicky chaotickým vymieňaním si pozdravov. Neskôr sme sa však skonsolidovali a vypočuli sme si veľkonočné posolstvo pátra generála. Hovoril v ňom o súčasnej situácii, ktorá je pre nás časom nádeje. Nádej totiž nevyplýva zo žiadneho kontextu, ale je Božím darom, ktorý máme dávať ďalej svetu.

Text: br. Peter Pikulík; foto:lmb