Bratislava

BA-Karlova Ves: Veľkonočné trojdnie

 DSC7486Aj tento rok zostali kostoly počas slávenia najväčších tajomstiev našej viery pre verejnosť zatvorené. Pán ustanovil sviatosť svojho tela a krvi, bol ukrižovaný a ležal v hrobe. Môže sa zdať, akoby sme žili Bielu sobotu bez konca. Sme zavretí v našich domovoch a čas sa podobá homogénnej hmote, z ktorej nevytŕčajú ani sviatky. Ježišovo zmŕtvychvstanie je však udalosťou nadčasovou a dáva nám nádej aj v ťažkých okolnostiach. Bez ohľadu na to, či sme sa mohli alebo nemohli zúčastniť na liturgii, veríme, že On porazil smrť. A táto viera nám osvetľuje aj nekonečný lockdown, ktorý tiež raz pominie.

Text a foto: Peter Pikulík, OFMConv