Bratislava

Od 19. apríla otvárame kostoly

Od 19. apríla 2021 platí nový poriadok bohoslužieb v Bratislave - Karlovej Vsi.

Kostol sv. Františka

v týždni: 16:00; 18:00;

v sobotu: 7:00; 16:00 a 18:00 s platnosťou na nedeľu

v nedeľu: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:00; 18:00;

Kostol sv. Michala Archanjela

v týždni: 6:45

v nedeľu: 10:00; 19:00

Bohoslužby sa konajú za prísnych hygienických a organizačných pravidiel:

- V Kostole sv. Františka na sv. omši môže byť maximálne 30 osôb.

- V Kostole sv. Michala na sv. omši môže byť maximálne 13 osôb.

- Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky.

- Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty.

- Sväté prijímanie sa na základe dovolenia KBS rozdáva do rúk.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny kňazov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom.

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.
správca farnosti

V Bratislave Karlovej Vsi, 18. apríla 2021