Bratislava

Karlova Ves: Rok sv. Jozefa s Mons. Haľkom

Halko mini19. apríl bol pre nás veľmi radostným dňom. Po vyše troch mesiacoch sme mohli spolu s našimi farníkmi sláviť Eucharistiu v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi. Svätý otec František ešte koncom minulého kalendárneho roka vyhlásil Rok sv. Jozefa. Na jeho slávnosť, ktorá sa konala pred mesiacom, do nášho kostola zavítal pán arcibiskup Stanislav Zvolenský, aby tak započal sériu svätých omší ku cti patróna svätej Cirkvi. Tie sa budú konať vždy v 19. dni mesiaca. Sme radi, že tentokrát nás svojou prítomnosťou a hlbokým pohľadom do tajomstiev života sv. Jozefa poctil pán biskup Jozef Haľko.

Spoločne sme sa zamýšľali nad pestúnom Pána Ježiša ako nad vzorom nežnej otcovskej lásky. Pán biskup zdôraznil, že zobrazenie sv. Jozefa s Ježiškom v náručí a počúvanie o ich vzťahu z evanjelií nás má viesť k nasledovaniu tohto vzoru, k jeho realizácii v našich životoch. Iba vytrvalá snaha o vtelenie nežnej lásky môže byť liekom na súčasnú krízu otcovstva a rodiny. Lebo ako povedal pán biskup: domov, to nie sú steny.

Text: Peter Pikulík, OFMConv ; foto: Miroslav Šimko