Bratislava

Karlova Ves: Rok sv. Jozefa s P. J. Čirákom

 DSC7824Devätnásteho dňa v mesiaci sa už po tretí ráz Karlovešťania modlili na príhovor sv. Jozefa.

V stredu 19. marca v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi páter Jozef Čirák, františkán z Beckova, v rámci Roka sv. Jozefa slúžil svätú omšu za požehnanie a posvätenie rodín. Témou jeho príhovoru bola osoba Ženícha Panny Márie ako poslušného otca. „Svätý Jozef bol za svoju poslušnosť voči Bohu odmenený poslušnosťou Márie a Jozefa“, zdôraznil vo svojom príhovore slávnostný kazateľ.

V minoritskom kostole v Bratislave – Karlovej Vsi sa po celý mimoriadny Rok sv. Jozefa každého devätnásteho dňa v mesiaci slávia votívne sväté omše o sv. Jozefovi spojené s modlitbou za požehnanie rodín.

Text: lmb; foto: br. Peter Pikulík