Bratislava

Kňazská vysviacka br. Petra

P19V sobotu 19. júna v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi náš rehoľný spolubrat Peter Mária Kozma vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka prijal sviatosť kňazstva.

Novokňaz Peter Mária pochádza z východného Slovenska z Veľkých Kapušian. Od detstva rástol v maďarsko-slovenskom prostredí. Túžba stať sa kňazom ho sprevádzala od detstva. Po maturite vstúpil do rehole minoritov. Na kňazstvo sa pripravoval v minoritskom junioráte v Bratislave a počas štúdia posvätnej teológie na Trnavskej univerzite.

Otec biskup vo svojom príhovore počas obradu udeľovania sviatosti kňazstva oslovil svätenca: „Stojíš a pozeráš na náročnú cestu, na ktorú mieniš vykročiť. Nezostaneš tam stáť. A chceš na ňu vykročiť preto, že na nej chceš stretnúť ľudí. (...) A to je to prvé, čo by som ti chcel zaželať, túto túžbu stretnúť ľudí a stretnúť ľudí ako Kristov kňaz. My sme kňazmi full time, 24 hodín krát 7 (...) Vo svojom mene máš Mária, Peter Mária. Už to je námet na rozjímanie. Mária bola verná celý život od prvého okamihu svojho jestvovania. Peter vo vlnách, keď sa topil v Genezaretskom jazere, vykríkol: zachráň ma Pane. A Ježiš ho zdvihol a objal a povedal: budeš skalou, lebo si pochopil, že pevnosťou tejto skaly som ja – tvoj Pán, tvoj vykupiteľ, tvoj záchranca. Prajem ti milý Peter Mária na príhovor Panny Márie neutíchajúce nadšenie pre kňazské a rehoľné zasvätenie cestou svätého Františka, svätej Kláry a všetkých svätých františkánskych “, zakončil po slovensky otec biskup a následne pokračoval vo svojom príhovore v maďarskom jazyku.

Kňazskej vysviacky sa zúčastnil generálny definítor nášho rádu páter Tomáš Lesňák, bratia minoriti zo všetkých komunít na Slovensku spolu so svojím kustódom pátrom Luciánom Boguckim, niekoľkí diecézni kňazi a rehoľné sestry a tiež najbližšia rodina brata Petra, a hojný počet miestnych farníkov.

Text: Lucián M. Bogucki, OFMConv.; foto: Miroslav Šimko