Bratislava

Ďakovná omša za 30 rokov kňazstva

IMG 20210705 190700Jedenásť minoritov na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla poďakovalo za 30 rokov kňazskej služby.

Urobili to počas sv. omše v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi, nakoľko dvaja z nich páter Adam Baran a páter Lucián Bogucki pôsobia v miestnej komunite. Slávnostnej svätej omši predsedal páter Marek Tokarczyk, farár z Palárikova a homíliu predniesol kustód minoritov na Slovensku páter Lucián. V homílii sa kazateľ zameral na Ježišov odkaz adresovaný apoštolom: „choďte , učte a krstite“- tieto slová naplnili vo svojom živote slovenskí vierozvestovia a snažia sa ich uskutočňovať aj jubilujúci kňazi a majú ich realizovať všetci pokrstení - zdôraznil kazateľ. Na záver páter Lucián dodal: „keď si kresťan, tak nie je možné, aby sa okolo teba nič nedialo. Kresťan je ten, ktorý seba a iných dáva do pohybu“.

Perloví jubilanti sviatosť kňazstva prijali 23. júna 1991 v Krakove vkladaním rúk Mons. Rafala Kiernického, pomocného biskupa z ukrajinského Ľvova. Do Bratislavy prišli osláviť svoje výročie z rôznych časti  Poľska a tiež z Uzbekistanu, Španielska, USA a Nemecka. Z pätnástich minoritov vysvätených za kňazov pred tridsiatimi rokmi štyria pracujú na Slovensku.

Text: lmb; foto: Peter Kossey