Bratislava

Karlova Ves: Rok sv. Jozefa s Mons. Haľkom

H07Počas mimoriadneho roku svätého Jozefa, každého devätnásteho dňa v mesiaci, bratia minoriti pozývajú veriacich na modlitbu so svätým Jozefom.

Podobne sa to udialo aj v mesiaci júl. Votívnej svätej omši o svätom Jozefovi vo farskom  kostole v Bratislave Karlovej Vsi predsedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Toto „Jozefove“ podujatie bolo zároveň začiatkom duchovnej prípravy na septembrové stretnutie s pápežom Františkom na Slovensku.

Otec biskup sa vo svojom príhovore venoval svätému Jozefovi ako prijímajúcemu otcovi, tak ako ho pápež František nazval vo svojom apoštolskom liste Patris corde. „Prijímajúci otec svätý Jozef učí, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby v našom srdci vytvoril priestor toho čo voláme vrúcna, objímajúca, dojatá láska, ktorá do vzťahu s druhým človekom vkladá seba celého. Neboj sa prijať Máriu je jadro toho, čo hovorí anjel a nebojme sa ani my prijať Máriu do nášho života, ako nás to učí Jozef. (...) Mária je štýl, Mária je spôsob, Mária je vnútorná atmosféra s akou prijímame Ježiša Krista“, okrem iného povedal kazateľ. Celý príhovor si môžete vypočuť tu:

Text: P. Lucián; Foto: Miroslav Šimko