Bratislava

Karlovešťania s Františkom v Šaštíne

 DSC1454Na slávnostnej svätej omši v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie spolu so Svätým Otcom Františkom nemohli chýbať veriaci z Bratislavy – Karlovej Vsi. Okrem tých, ktorí do národnej svätyne putovali individuálne, boli prítomní aj „autobusoví“ pútnici. V našej farnosti sa v priebehu dvoch týždňov naplnili dva autobusy a preto sme na stretnutie so Svätým Otcom mohli ísť v reprezentatívnom počte.

Na ceste za Františkom k Bolestnej patrónke Slovenska nás sprevádzali bratia Lucián Bogucki a Peter Pikulík. Medzi pútnikmi boli deti, mládež aj dôchodcovia. Najodvážnejšou a najvďačnejšou pútničkou bola osemdesiatpäťročná pani Mária. Cele pútnické úsilie trvalo takmer dvanásť hodín. Z Karlovej Vsi sme vyrazili o 4.30 hod a vrátili sme sa o 16.00 hod.

V areáli pred pápežským oltárom sme boli v rôznych sektoroch. Jedni videli viac, druhí menej. Jedni počuli viac, druhí menej, ale všetci sme boli šťastní, že sme sa mohli zúčastniť národnej púte do Šastína spolu s Kristovým námestníkom.

V autobuse na spiatočnej ceste nám páter Lucián preložil „vsuvku“ pápeža Františka z kázne: „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.“ Tak sme sa rozhodli, že budeme zdraví.

Text: lmb; foto: br. Peter a br. Lucián