Bratislava

Za vzácnym hosťom prišiel vzácny hosť

D05V dňoch od 12. do 15. septembra sa pozornosť väčšiny očí na Slovensku sústredila na jedného človeka. Nie je sa čomu čudovať, veď návšteva Svätého Otca je udalosťou, ktorá sa nestáva často. Vďaka pápežovi Františkovi k nám však zavítali aj iní vzácni hostia. Mali sme tú česť poskytnúť strechu nad hlavou nášmu rehoľnému spolubratovi a stále ešte čerstvému pomocnému biskupovi z Ruska, otcovi Nikolajovi Dubininovi. Len minulý rok prijal biskupskú vysviacku a kvôli pandémii nemal možnosť stretnúť sa s hlavou Cirkvi, ako to pri novo menovaných pastieroch býva vo zvyku.

Sme radi, že otec Nikolaj s nami strávil niekoľko dní a spolu s naším farským spoločenstvom slávil aj Najsvätejšiu obetu. Vo svojom príhovore nás povzbudil k pozornému započúvaniu sa do posolstva pápeža Františka. Taktiež nám poskytol rozhovor, ktorý nájdete v ďalšom čísle Minoritského listu.

Otec biskup Nikolaj Dubinin (*1973) pochádza od Rostova nad Donom. K minoritom vstúpil v roku 1994 a za kňaza bol vysvätený v roku 2000. 13 rokov pôsobil ako predstavený Ruskej kustódie. V roku 2020 prijal biskupskú vysviacku a stal sa pomocným biskupom moskovskej arcidiecézy. Sídli v Petrohrade.

Text a foto: br. Peter Pikulík