Bratislava

Bratislava: Obnova sľubov br. Petra

V pondelok 20. septembra brat Peter Pikulík obnovil svoje dočasné rehoľné sľuby.

Jednoduchá slávnosť sa konala v bratislavskom kostole sv. Františka za účasti rehoľných spolubratov. Brat Peter do rúk provinciálneho kustóda br. Luciána M. Boguckého na ďalší rok sľuboval žiť v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote.

Brat Peter pochádza z Prievidze a v bratislavskej komunite pokračuje vo svojej rehoľnej formácii a pripravuje sa na kňazstvo štúdiom filozofie a teológie na bohosloveckej fakulte UK.

Text: lmb; foto. Miroslav Šimko