Bratislava

Bratislava: Karloveské hody

Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu sme v dňoch od 1. do 3. októbra oslavovali tradičné svätomichalské hody.

Tak ako každý rok Mestský úrad v Karlovej vsi sa postaral o kultúrny a zábavný program, a my ako farnosť sme zabezpečili duchovnú stránku týchto osláv.

V piatok 1. 10. o 17.00 hod. P. Adam Baran OFMConv. správca farnosti, za účasti pani starostky Dany Čahojovej, zástupcu starostky p. Branislava Záhradníka, skautov a prítomných spoluobčanov, požehnal hodový strapec, ktorý skauti preniesli ako dar do kostola sv. Michala, kde sa o 18.00 hodine konala sv. omša za zosnulých kňazov pôsobiacich v tomto kostole, a za všetkých zosnulých obyvateľov Karlovej Vsi. Svätej omši predsedal správca farnosti P. Adam, s ktorým sv. omšu koncelebrovali aj ostatní bratia minoriti.

Páter Adam vo svojej kázni pripomenul dôležitú úlohu anjelov v našom živote, aj to že úcta k sv. Michalovi nás zaväzuje k tomu, aby sme mali Boha vždy na prvom mieste vo svojom živote, a aby sme vždy boli pripravení bojovať za Boha.

Po sv. omši veriaci aj bratia minoriti sa presunuli ku krížu na Svrčej ulici. Tam sa konalo obnovenie krstných sľubov a modlitby za zosnulých.

Vyvrcholením osláv bola slávnostná hodová sv. omša v kostole sv. Michala, ktorej predsedal provinciál františkánov P. František Xaverský Olbert. Svätá omša bola zároveň poďakovaním Bohu za tohtoročnú úrodu, čo zdôraznili veriaci prinesenými obetnými darmi. Sme radi, že v tomto roku, hoci skromnejšie, ale mohli sme prežiť tento čas radosti a vďačnosti Bohu spoločne ako jedno spoločenstvo.

Text: P. Adam Baran; foto: br. Peter Pikulík