Bratislava

Sviatok sv. Františka v Bratislave

Sviatok sv. Františka z Assisi je pre veriacich vo farnosti sv. Michala v bratislavskej Karlovej Vsi už takmer 30 rokov príležitosťou pripomenúť si dielo a odkaz „Chudáčika z Assisi“ osobitným spôsobom.

Dôvod je celkom prozaický. Duchovnú správu vo farnosti totiž vykonávajú bratia minoriti.

Obvykle pri tomto sviatku medzi veriacich prichádzajú bratia dominikáni. V pondelok, 4. októbra 2021, však do Karlovej Vsi zavítal iný kazateľ. Bol ním Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Spolu s ním prišiel aj Mons. Andriy Yevchuk, sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.

Na úvod sv. omše otec biskup vyzdvihol osobu sv. Františka ako veľký dar. Po 800 rokoch môžeme stále vidieť jeho nasledovníkov. Aj po 800 rokoch je posolstvo sv. Františka stále živé a  motivuje ďalších nasledovať ho v jeho láske k Ježišovi.

Vo svojom príhovore k veriacim sa Mons. Haľko zameral na spôsob života sv. Františka ešte pred jeho obrátením. František si rád užíval život a veľmi dbal na svoj zovňajšok. Cítil potrebu ukázať sa ostatným.

No Boh s Františkom doslova zatriasol. Ochorel a musel ležať, miesto toho, aby ho vonku oslavovali jeho známi.

Pozeral na kríž a z neho začal vnímať Boží apel – oprav môj dom. Aj toto ešte František pochopil ako na zmenu vonkajšku – opravu stien, stĺpov, strechy kostola. Postupne však zistil, že opravu Cirkvi a spoločenstva nemôže začať inak, ako opravou seba samého.

Keď František vrátil svojmu otcovi drahé šaty a peniaze   a obliekol sa do vrecoviny, znamenalo to, že sa obnažil pred Bohom a nechcel už, aby ho Otec posudzoval podľa zovňajšku.

Kazateľ veriacim adresoval výzvu: „Dovoľte Ježišovi, aby On opravil dom vášho srdca, jeho základy, aby boli na skale a nie na piesku.   Dovoľte Ježišovi vo všetkej obnaženosti, aby vás videl takých, akí ste! Ježiš hovorí, chcem tvoje srdce, chcem tvoje vnútro, chcem to, čo je v tebe. Pravdu o tebe. Ježišov pohľad do nás nie je pohľad kontrolóra, ale pohľad tvorivého Boha, ktorý nás chce naplniť svojou láskou, svetlom, pretvárajúcou dobrotou.“

Takto sa udiala zmena sv. Františka. Zavŕšila sa vtedy, keď sa dotkol skutočnej biedy človeka, skutočných rán a skutočných malomocných Už nie v štylizovanej podobe v modernom a bohatom odeve, ale ako jeden z tých biednych.

To sú podľa otca biskupa tie chvíle, keď sa napĺňajú Ježišove slová: „Vyjdi zo seba, vyjdi zo svojho ega, zo svojej škrupiny a imidžu a buď pravdivý. Dotýkaj sa tých, ktorí potrebujú pomoc!“

Po skončení liturgie, ktorú sprevádzal svojim vystúpením spevácky zbor František, kustód slovenskej minoritskej kustódie, páter Lucián M. Bogucki, pozval otca biskupa, aby posvätil mozaiku sv. Františka z Assisi, ktorá je inštalovaná na stene kláštora minoritov na rovnomennom námestí v Karlovej Vsi. Mozaika je originálnym dielom, ktoré vytvoril kostolník z Kostola sv. Františka Eduard Jasynsky. Slávnostného posvätenia mozaiky sa spolu s veriacimi a celou minoritskou komunitou zúčastnili aj predstavitelia samosprávy mestskej časti Bratislava Karlova Ves.

Text: Vladimír Šimko; foto: Peter Pikulík OFMConv.