Bratislava

V ohni každodennosti

V ohni každodennosti – možno takýto titul, by sme mohli dať tohtoročným duchovným obnovám pre mužov a pre ženy, ktoré sa v rámci pandemických možností uskutočnili druhý a tretí novembrový víkend. Obmedzenia sa zvlášť dotkli duchovnej obnovy pre mužov, ktorá bola plánovaná na Kalvárii v Nitre, no nakoniec sme ju prežili v Bratislave – Karlovej Vsi, zredukovane do jedného dňa. Ženy to zvládli rozhodne lepšie a mohli počas troch dní, od piatku do nedele, zanechať bokom domáce starosti a sústrediť sa na počúvanie Božieho slova, nočnú adoráciu a spoločnú modlitbu. Duchovne nás sprevádzali evanjeliové scény o žene s duchom neduživosti a o mužovi s uschnutou rukou. Každodennosť nasledujúcich dní ožiarená Otcovou láskou nadobudla príťažlivosť dobrodružstva.

br. Tomáš