Bratislava

Bratislava: Slávnosť Nepoškvrneného počatia

8. decembra sme v Bratislave Karlovej Vsi slávili krásnu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Hlavným celebrantom večernej svätej omše bol duchovný otec Jozef Kováčik. Vo svojom bohatom príhovore nám poukázal na Nepoškvrnenú. Panna Mária si vždy vo svojej slobode vyvolila slúžiť Bohu. Krásne svedectvo odovzdanosti do Božej vôle nám zanechal mariánsky pápež Ján Pavol II. Vo svojom testamente sa vyjadril: „Bože nech môj odchod z tohto sveta sa uskutoční v spôsob aký Ty chceš a v hodinu, ktorú Ty chceš“.

Nadväzujúc do zakončenia Roku sv. Jozefa nám otec Jozef ukázal osobu sv. Jozefa. Ten hoci nevidel žiadny zázrak Ježišov predsa vyplnil Božiu vôľu – stal sa pestúnom Ježiša Krista. Odovzdávajúc sa úplne do Božej vôli odišiel z tohto sveta v prítomnosť Ježiša a Panny Márie a stal sa patrónom dobrej smrti.

Nakoniec sme sa skrze modlitbu zasvätili sv. Jozefovi a poprosili ho, aby nás sprevádzal v našom živote prekonávajúc všetky ťažkosti každodenného života až do momentu dobrej smrti.

Text: P. Marek Redlich; foto: br. Peter Pikulík