Bratislava

Bratislava: Predvianočná brigáda

V sobotu 18. decembra početná skupina mužov (otcovia a synovia) sa podieľala na príprave vianočnej výzdoby farského kostola sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi. Atmosféru tejto „chlapskej brigády“ zachytil objektívom svojho fotoaparátu brat Peter Pikulík. Vyvrcholením celého podujatia bol „bigos“ – poľské jedlo, pripravený pátrom Adamom Baranom.

Ďakujeme všetkým účastníkom predvianočnej brigády.

Text: lmb; foto: br. Peter