Bratislava

Pôstna duchovná obnova rodín

V sobotu 12.marca, vyrazilo asi desať rodín nášho farského spoločenstva na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorú viedol P. Lucián.

Cieľom nám bola malá dedinka v Maďarsku s názvom Pannonhalma, kde je veľké benediktínske opátstvo posadené na úpätí hory. Jeho majestátne rozmery pútajú pohľady už z veľkej diaľky. O 10-tej hodine sme spoločne vstupovali bránou do areálu benediktínskeho kláštora, záznamy ktorého pochádzajú už z roku 996. Z jeho nádvoria sa nám odhalil nádherný panoramatický výhľad na malebnú krajinu. V súčasnosti tam žije 30 mníchov.

Začali sme svätou omšou v kaplnke kláštora, po ktorej ihneď nasledovala prednáška. P. Lucián zvolil tému "Napomínanie je prejavom lásky", ale v úcte a pokore. Počas prednášky sa o program detí postaral páter Peter.

Na obede sme si pochutili v miestnych reštauráciách a pokračovali sme prehliadkou katedrály. Sprevádzal nás benediktínsky P. Henrik Ontko, ktorý pochádza z rovnakej obce ako náš P. Peter Kozma - Veľké Kapušany. P Henrik nás hneď upozornil, že sa histórii bude venovať len málo. Skôr sa chce zamerať na naše vnímanie a previesť nás priestorom baziliky cez naše zmysly. Mali sme možnosť vyskúšať, ako premyslene stavaný priestor chrámu napomáha človeku v modlitbe. Ďalším prekvapením bola skvostná benediktínska knižnica obsahujúca 400-tisíc kníh.

Unavení, no šťastní sme sa vrátili domov. Chvála Pánovi, že sme sa mohli opäť takto tešiť z nášho spoločenstva.

Text: Zuzana Cimrová; foto: Emil Mucha